สายการบินแอร์เอเชีย ย้ายการให้บริการไปยังอาคารผู้โดยสาร 4 (เทอมินอล 4) ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย พร้อมกลับมาให้บริการผู้โดยสารเดินทางเข้าเเละออกประเทศสิงคโปร์ ที่อาคารผู้โดยสาร 4 (เทอมินอล 4) ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
เที่ยวบินของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วย แอร์เอเชีย มาเลเซีย (รหัสเที่ยวบิน AK) ไทย แอร์เอเชีย (รหัสเที่ยวบิน FD) แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย (รหัสเที่ยวบิน QZ) และแอร์เอเชีย ฟิลิปปินส์ (รหัสเที่ยวบิน Z2) จะกลับมาให้บริการบินเข้าและออกจากเทอมินอล 4 โดยการย้ายอาคารผู้โดยสารจะไม่ส่งผลกระทบต่อตารางเที่ยวบินที่ให้บริการ
สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเข้าและออกประเทศสิงคโปร์ จะได้รับการแจ้งเตือนการย้ายการให้บริการที่เทอมินอล 4 ผ่านช่องทาง SMS และอีเมล โดยสายการบินขอให้ผู้โดยสารทุกท่านอัพเดทช่องทางการติดต่อให้ถูกต้อง เพื่อรับทราบข้อมูลการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ข้อมูลการให้บริการของสายการบินแอร์เอเชีย 
• จุดให้บริการเช็กอิน (คิออส) ที่แถว 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เทอมินอล 4
• จุดเช็คอินสัมภาระด้วยตนเอง ที่แถว 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เทอมินอล 4
• จุดให้บริการผู้โดยสาร ที่แถว 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เทอมินอล 4
• จุดให้บริการเช็กอินแบบกลุ่ม (Group check-in) ที่แถว 3 อาคารผู้โดยสารขาออก เทอมินอล 4
สายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านเช็กอินด้วยตนเองผ่านช่องทาง airasia Super App ก่อนการเดินทางมาสู่ท่าอากาศยาน และสามารถใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-boarding pass) เพื่อผ่านเข้าสู่ประตูขึ้นเครื่องบินได้ โดยการเช็กอินช่องทางออนไลน์จะเปิดให้เช็กอินล่วงหน้าได้ 14 วันก่อนวันเดินทาง และก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง อีกทั้งยังแนะนำให้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอในการผ่านขั้นตอนต่างๆ
ผู้โดยสารสามารถเดินทางมาเทอมินอล 4 ได้ โดยรถบัสรับส่งฟรี จากเทอมินอล 3 หรือใช้บริการแท็กซี่ รถรับจ้าง รถบัสสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว ขณะที่การใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถลงที่อาคารผู้โดยสารขาออกเทอมินอล 3 ประตู 8 และต่อรถบัสรับส่งฟรีมายังอาคารเทอมินอล 4 ประตู 4 สำหรับรถบัสรับส่งฟรี จะมีให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน อีกทั้งยังมีรถบัสประจำทางหมายเลข 24, 34, 36, 110 ให้บริการสู่อาคารเทอมิลนอล 4
#ติดตามบริการ และข้อมูลข่าวสารก่อนใคร ได้ที่
• LINE : @pacificleisureth (อย่าลืม @ นะคะ) หรือคลิก https://lin.ee/53Bqcr1
--------------------------------------
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/00161