บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้แก่ บริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองห้องพัก ประกันการเดินทาง และให้บริการด้านวีซ่า รวมไปถึงเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว และการจัดการงานอีเว้นท์