๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​

Birthdayer Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana
ทรงพระเจริญ
.
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด